Ma 2018. 10. 15., hétfő, Teréz napja van. Avilai (Nagy) Szent Teréz SZŰZ és egyháztanító - Emléknap

Egyetemes Egyház – Ferenc pápa

Franciscus /Ferenc/ pápa

Jóllehet a katolikus egyház Jézust tekinti legfelsőbb lelki vezetőjének, a földi egyházszervezet legfőbb pásztora – Krisztus földi helytartójaként – Róma püspöke, a pápa, akinek hit, erkölcs és engedelmesség kérdésében, illetve az egész egyház kormányzásában teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalma van. Mivel Jézus Szent Pétert a többi apostol fölé emelte, ezzel a katolikusok szerint a pápai szolgálat alapját vetette meg. (A pápa egyik latin elnevezése: servus servorum Dei = Isten szolgáinak szolgája.)

Ferenc pápa életútja

 

Ferenc pápa (született: Jorge Mario Bergoglio; Buenos Aires, Argentína, 1936. december 17. –). A bíborosi testület 2013. március 13-án választotta pápává. A pápai székben XVI. Benedeket követi, aki 2013 februárjában mondott le önként a pápai tisztségről. Ferenc az első jezsuita egyházfő, az első az amerikai kontinensről és egyben a déli félgömbről, valamint az első nem európai pápa III. Gergely óta.

Pápává választásáig 1998-tól Buenos Aires érseke, 2001-től bíboros; a saját ordináriussal nem rendelkező argentínai keleti rítusú hívők ordináriusa.

Buenos Airesben született ötgyerekes olasz emigráns családba. Apja Mario José Bergoglio vasúti munkás, anyja Regina María Sívori háztartásbeli volt. Egy gyermekkori légúti fertőzés miatt kivették a fél tüdejét.[6]

A Buenos Airesi Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát, majd a papi szolgálat mellett döntött, belépett a villa devotói szemináriumba, és 1958. március 11-én megkezdte a noviciátust a jezsuita rendben. Humán tanulmányokat folytatott Chilében, majd hazatérve 1963-ban filozófiai licenciátust szerzett a san migueli Colegio Máximo San Joséban. 1964-től 1965-ig Santa Fében, 1966-ban Buenos Airesben tanított irodalmat és pszichológiát. 1967-től 1970-ig teológiai tanulmányokat folytatott a Colegio Máximo San Joséban, és licenciátust szerzett. 1969. december 13-án szentelték pappá. 1970–1971-ben a spanyolországi Alcalá de Henaresben töltötte a harmadik probációs időt; örökfogadalmát 1973. április 22-én tette le. 1972-től 1973-ig novíciusmesterként szolgált, 1973-tól 1979-ig a jezsuita rend argentin tartományfőnöke volt. 1980 és 1986 között San Miguel szemináriumának rektora és egyidejűleg plébános volt. Doktori disszertációját Németországban fejezte be 1986 márciusában, ezt követően Córdobában szolgált gyóntatóként és lelkivezetőként.

1992. május 20-án kinevezték Buenos Aires segédpüspökének és Auca címzetes püspökének; június 27-én szentelték püspökké. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érseke, 2008. február 28-án érseke lett. 2005. november 8-tól 2011. november 8-ig az Argentin Püspöki Konferencia elnöke volt.

II. János Pál pápa kreálta és nevezte ki bíborossá 2001. február 21-én; római címtemploma a S. Roberto Bellarmino lett. Bíborosként több posztot is betöltött a Szentszéken: tagja volt a Papi Kongregációnak, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregációnak, a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának, a Pápai Latin-Amerika Bizottságnak és a Család Pápai Tanácsának.

2005-ben részt vett II. János Pál pápa temetésén, majd a sede vacante időszakában a bíborosok kollégiuma mellett régensként irányította a Szentszéket a konklávé megnyitásáig. A pápaválasztáson a kiszivárgott hírek szerint Ratzinger bíboros legesélyesebb ellenfele volt. Egy bíboros névtelen feljegyzései alapján akkor az első választási fordulóban 10, a másodikban 35 és a harmadikban 40 szavazatot kapott, mielőtt Ratzingert pápává választották volna a negyedik körben.

2013. március 13-án 19:06 órakor választották meg a 266. pápának a konklávé második napján, az ötödik választási fordulóban. Pápaként a Ferenc nevet vette fel, a vatikáni szóvivő elmondása szerint Assisi Szent Ferenc tiszteletére, mivel fontosnak tartja a szegények ügyét. Így I. János Pál pápa óta ő az első, aki eleddig nem használt pápai nevet választott. Amennyiben azonban I. János Pál pápa kettős nevét nem önálló pápanévnek tekintjük, hanem – szándéka szerint – mint két közvetlen elődje (XXIII. János pápa és VI. Pál pápa) nevének felvételét, akkor 913-ban Lando pápa volt Ferenc pápát megelőzően az utolsó, aki olyan néven uralkodott, amilyenen előtte még senki

Megválasztásának hírét Buenos Airesben meglepődve, de örömmel fogadták. Beiktatására a tervek szerint március 19-én kerül sor.

Az egyház központja

Az egyház központja

A római Szent Péter-bazilika Michelangelo által tervezett kupolájával a világ egyik leghatalmasabb temploma

A katolikus egyház központja, a római pápa székhelye. A pápa a világegyházat a Rómában lévő – független államként működő az olasz főváros, Róma belvárosától közigazgatásilag elválasztott,- Vatikánvárosból kormányozza, amelynek szintén ő az államfője. A pápát a pásztori tevékenységének gyakorlásában legfőképpen a Római Kúria segíti, amely részt vesz az egyházon belüli, a társadalom különböző területein, valamint a nemzetközi életben végzett tevékenységekben. Ezenkívül a pápát segítik – főként konzultatív, illetve tanácsadói szolgálattal – a püspöki szinódusok, valamint – mind testületileg, mind egyénileg – a bíborosok kollégiuma. A bíborosok testületének a feladata konklávé keretében a pápa megválasztása is, amely tisztségre az egyház bármely férfi tagját megtehetik, de a 14. század óta a bíborosok közül szoktak választani. Az Egyház hivatalos rendelkezéseit az Egyházi Törvénykönyv tartalmazza. A katolikus egyház hivatalos nyelve a latin, de a vatikáni közigazgatásban elsősorban az olasz nyelv a használatos, emellett további hat nyelv (angol, francia, lengyel, német, portugál, spanyol) félhivatalos státuszt élvez. Itt található a világ második legnagyobb méretű temploma a katolikus Szent Péter-bazilika, mely épületként az egyház egyik jelképévé vált.

2. /a.

Ferenc pápa címere

 

papa cimer

/Ferenc pápa címer feliratának magyar fordítása/

Ferenc pápa címere

Püspök süveg = Püspöki méltóság jelképe

Püspöki süveg látható három vízszintes és egy függőleges arany csíkkal = A pápai hatalom jelképe

Két kulcs = Péteri hatalom jelképe

Vörös kötél = Vértanúság és a szerzetesi fogadalom jelkép

Sugárzó nap, amelyben vörös színnel három betű látható = Jezsuita rend jelképe

IHS =  Jézus nevének görög monogramja.

Kereszt = A megváltás fája

Három fekete szög = Krisztus kínszenvedésének jelképe

Csillag = Szűz Mária jelképe

Nárdusz virág = Szent Józsefre utal

 


2./b.

Képek a szentatya életéből és beiktatása

 

 

Kapcsolódó kép

 Ferenc pápa megválasztása

 

 Az új pápát üdvözlő tömeg

 Az előd /XVI. Benedek/ és az utód Ferenc pápa

 

 Villamoson bíboros korában

 Képtalálat a következőre: „Ferenc pápa szülei és testvérei körében”

Szülei és testvérei körében

 Az új pápát üdvözlő tömeg

Az előd /XVI. Benedek/ és utódja /Ferenc pápa/

 

A hívek üdvözlik az új pápát

Az egyház hierarchikus felépítése

A katolikus hierarchiában az egyházi rendet a klerikusok alkotják. Három nagyobb rendre oszlik: püspökség (episcopatus), áldozó papság (presbyteriatus), szerpapság (diaconatus). A klerikusok azok a férfiak, akik részesültek a szolgálati papság szentsége, az egyházi rend három fokozatának – diakónusok, papok, püspökök – valamelyikében.

Területi felosztás

Az egyházmegye (püspökség, dioecesis) a püspök által vezetett egyházkormányzati egység. Több egyházmegye alkot egy egyháztartományt (érseki széket). Az egyházmegyék élén a megyés püspök áll. Az egyházmegyék kisebb egységei a főesperességek, amik esperesi kerületekre tagolódnak tovább. A legkisebb területi egységek a plébániák, más néven egyházközségek, vezetésükre egy vagy több pap van kinevezve.


2. b

 

 Szentatya gondolatai

 

Az Úr a legmélyebbről hív

Szeptember 21-én, Szent Máté apostol, vértanú, evangélista liturgikus emléknapján Ferenc pápa az irgalomról és a választottságról beszélt reggeli homíliájában a vatikáni Szent Márta-házban bemutatott szentmisén.

 Kapcsolódó kép

 

Máté vámos volt, korrupt, romlott ember, mert pénzért árulta el a hazáját. Saját népének az árulója, így még rosszabb! – kezdte reggeli homíliáját Ferenc pápa. – Bárki azt gondolhatná, hogy Jézusnak nem volt érzéke a választáshoz, hiszen Mátén kívül másokat is választott a legmegvetettebb helyről: például a szamaritánus asszonyt és a többi bűnöst, és őket tette apostollá. Az Egyház sok szentet választott alulról, a legmélyebb helyről. Ezt tudatosítanunk kell, hogy honnan választották az embert, hogy keresztény legyen – hogy kitartson egy egész életen át; hogy a helyén maradjon, és emlékezzen a bűneire. Emlékezzen arra, hogy az Úr irgalmas volt, és kiválasztott, hogy keresztény legyek, hogy apostol legyek – hangsúlyozta a Szentatya.

Máté apostol úgy válaszol Jézus hívására, hogy nem felejti el, honnan szólították meg: nem öltözködik fényűzően, nem mondja azt a többieknek, hogy „én vagyok az apostolok fejedelme”. Nem! Egész életében az evangéliumért dolgozott. Amikor az apostol elfelejti az eredetét, és nekifog karrierje kiépítésének, hivatalnok lesz. Meglehet, sok jót is tesz, de nem apostol, képtelen Jézust közvetíteni. Lelkipásztori tervek és egyebek módszeres kidolgozója lesz. Isten országának kalmára lesz, mert elfelejtette, hogy honnan választották ki.

Fontos, hogy emlékezzünk az eredetünkre. Ennek ez emlékezetnek kell elkísérnie az apostol és minden keresztény életét – hangsúlyozta a pápa. – Ám ahelyett, hogy magunkra figyelnénk, elkezdünk másokra figyelni, a bűneikre, és kibeszéljük őket. Ártalmas szokás. Jobb inkább magunkat vádolni, és arra emlékezni, honnan választott ki az Úr, és idáig elvezetett. Amikor az Úr kiválaszt, akkor valami nagy dologért választ. Kereszténynek lenni: nagy és szép dolog. Mi vagyunk azok, akik el akarunk távolodni és meg akarunk állni félúton; belőlünk hiányzik a nagylelkűség, és egyezkedünk az Úrral – de Ő vár ránk.

Az Úr hívására Máté lemondott a pénzéről, hogy kövesse Jézust. Aztán meghívta barátait, hogy velük ünnepelje a Mestert: így kora társadalmának legrosszabb része ült asztalánál. De Jézus velük volt. A törvénytudók pedig megbotránkoztak. Hívták a tanítványokat, ezt mondve nekik: „Hogyan lehet, hogy a mesteretek ezt teszi ezekkel az emberekkel? Így tisztátalanná válik! Aki tisztátalannal étkezik, megfertőződik tőle!” Jézus ekkor így szól: „Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent: irgalmasságot akarok és nem áldozatot”. Isten irgalmassága mindenkit keres, mindent megbocsát. Csak egyet kér tőled, hogy így szólj: „Igen, segíts nekem!”. Csak, ezt az egyet kéri – emelte ki a Szentatya. – A megbotránkozóknak Jézus azt válaszolja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot”. Isten irgalmasságát megérteni…, nagy titok. Szép titok, az irgalmasság titka Isten szíve.

Ha el akarsz jutni Isten szívéhez, lépj az irgalmasság útjára, és hagyd, hogy az irgalmasság vezessen! – zárta homíliáját Ferenc pápa Szent Máté apostol ünnepén.

Forrás: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

 


Három évszázad pápái:

 

XIX. század

251. VII. Piusz    1800 – 1823

252. XII. Leó    1823 – 1829

253. VIII. Piusz    1829 – 1830

254. XVI. Gergely    1831 – 1846

255. Boldog IX. Piusz    1846 – 1878

256. XIII. Leó    1878 – 1903

XX. század

257. Szent X. Piusz    1903 – 1914

258. XV. Benedek    1914 – 1922

259. XI. Piusz    1922 – 1939

260. XII. Piusz    1939 – 1958

261. Boldog XXIII. János    1958 – 1963

262. VI. Pál    1963 – 1978

263. I. János Pál    1978

264. II. János Pál    1978-2005

XXI. század

264. II. János Pál    1978-2005

265. XVI. Benedek pápa   2005-2013

266. Ferenc pápa   2013-

Érdekes adatok a pápaság történetéből

-Ferenc a 266. pápa, az ellenpápákkal együtt a mai napig 307 pápa uralkodott.

-Ebből 32 ellenpápa Rómában, 2 Pisában és 5 Avignonban lépett föl.

-Ezen felül további 3 pápa esetében kétségbe vonható uralkodásuk legitimitása.

-II. István esete a legkülönösebb. Ugyan megválasztották pápának, de székfoglalása előtt meghalt.

-A fennmaradt 265 pápa közül 258 uralkodott Rómában és 7 Avignonban.

-A legnépszerűbb név a János volt, összesen 23 pápa, illetve ellenpápa viselte ezt a nevet. 18-cal második helyen áll a Gergely, majd 16-tal a Benedek áll a dobogó alsó fokán. Ferenc nevet 2013-ig még nem választott egyetlen pápa sem.

-13 pápa mártírhalált halt (10 pápa 250-ig, újabb három 250-500 között), 2 pápát meggyilkoltak (750-1000 között).

Pápai jelvények

 

-Tiara: pápai hármas korona. VI. Pál pápa óta nem használják.

-Infula. XVI. Benedek címerében tiara helyett egy infula (süveg) látható.

-Pásztorbot: a 7. századtól használják.

-Pallium: Gyapjúból készült fehér szalag, ami a nyakat gallérként veszi körül, elöl és hátul rövid szárral, hat kis fekete kereszttel beleszőve. A pápával való hűség jeléül az érsekek is viselik.

-Pápai kulcsok: A Földi és a Mennyei Királyságok kulcsai.

-Halászgyűrű: aranygyűrű Szent Péter képével.

-Sedia gestatoria: pápai trón, amelynek 20. század végi mozgó változata a különleges kialakítású páncélozott gépjármű, a pápamobil.

-Pápai kereszt

-Szent Péter-bazilika erkélye.