Ma 2018. 10. 15., hétfő, Teréz napja van. Avilai (Nagy) Szent Teréz SZŰZ és egyháztanító - Emléknap

hét szentjei 2018

2018

 

 


Október 14.

Vasárnap

Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú 

 

Kapcsolódó kép

Október 14-én, vasárnap, Szent Kallixtusz pápa és vértanú ünnepe. Rabszolgából lett Zefirinusz pápa diakónusa. A katakombák felügyeletét végezte. Az egyik katakomba Rómában mindmáig az ő nevét viseli. Zefirinusz pápa halála után ő lett Róma püspöke (pápa). Sokat kellett küzdenie az eretnekekkel. Vértanúhalált halt 222-ben.


Október 15.

Hétfő 

Avilai Nagy Szent Teréz

Kapcsolódó kép

Október 15-én, hétfőn, Avilai Szent Teréz ünnepe. Avilai Szent Teréz (1515. március 28, Ávila,; – 1582. október 4.) kármelita szerzetesnő. Magyar nyelvterületen hívják Nagy Szent Teréz-nek, megkülönböztetve őt ugyanazon szerzetesrend 19. századi nagy alakjától Lisieux-i vagy Kis Szent Teréztől. A nagy lelki írók közé tartozik, s emiatt érdemelte ki az egyháztanítói elnevezést (VI. Pál pápa, 1970). Főbb művei, melyek magyar nyelven is megjelentek: A tökéletesség útja és A belső várkastély. A lelkiéletnek hét fokozatát ismerteti: Önismeret, állhatatosság, lemondás, szeretet, egyesülés imája, földi tisztítótűz.

Szent Teréz egyik legközismertebb imája:

„Semmi se zavarjon, semmi ne rémítsen, minden elmúlik, Isten nem változik.

A türelem mindent elér. Annak, aki Istené, semmi sem hiányzik. Isten maga elég.”


Október 16.

Kedd 

Alacoque Szent Margit

 

Képtalálat a következőre: „alacoque szent margit”

 

Október 16-án, kedden, Alacoque Szent Margit ünnepe, a Jézus Szíve tiszteletének nagy apostola. 1647. július 22-én született Franciaországban, Három csodálatos jelenésben volt része. A harmadik jelenésben, 1675. június 16-án az Úr feltárta előtte szívét és Szent Szívének tiszteletére külön ünnepet kért. A következő pénteken felajánlotta magát a Szent szívnek.


Október 17.

Szerda

Antióchiai Szent Ignácz

 

Képtalálat a következőre: „antióchiai szent ignác”

Október 17-én, szerda, Antióchiai Szent Ignác vértanú ünnepe (született 50 körül Szíriában). Antióchia püspöke. Trajánusz császár uralkodása alatt (98-117), mint keresztényt elfogták, majd Rómába hurcolták, ahol vadállatok elé vetették (110 körül). Útközben hét levelet írt a különböző egyházaknak és az Egyházról valamint a keresztény élettel kapcsolatos kérdésekben bölcs tanácsokkal látta el őket. Neves mondása: „Isten búzája vagyok én, és kell, hogy megőröljenek a vadállatok fogai, és így Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak.”


Október 18.

Csütörtök

Szent Lukács evangélista

Képtalálat a következőre: „szent lukács”

Október 18-án, csütörtökön, Szent Lukács evangélista ünnepe. Pogány származású orvos volt, aki Antiochiában nőtt fel és orvosként is ott kezdett működni. Mint pogány ifjú, Pál és Barnabás tanítványaként ismerkedett meg Jézus tanításaival.. 50 körül csatlakozhatott Szent Pálhoz és ettől kezdve hosszú időn át volt a munkatársa. Még fogságában is hűségesen kitartott mellette.

Orvos létére remek festő is volt. A festők védőszentje. Neki tulajdonítják a római Maria Maggiore-bazilikában őrzött Mária-képet.


Október 20.

Szombat

Szent Vendel

 

Képtalálat a következőre: „szent vendel” 

 

Október 20-án, szombaton, Szent Vendel napja. Legkorábbi életrajzai a következő történetet tartalmazzák: skót herceg volt, de titokban elhagyta a királyi udvart, és Rómába zarándokolt. Visszafele utazva Westrich mellett egy kis házikóban telepedett meg és koldulással kereste kenyerét. Amikor egy birtokos megfeddte tétlenségéért, pásztornak szegődött el. Később egy csoda rávette földesurát, hogy engedje meg Vendelnek a remete életmódhoz való visszatérést. Szent életmódjának a híre elterjedt. Számos földműves kereste fel, hogy beteg jószágait megáldja. Végül a tholei kolostor apátjának választották és pappá szentelték. Sírja fölé kis kápolnát emeltek, utóbb ekörül nőtt ki St. Vendel városka. A pásztorok védőszentjükként tisztelik. Emléknapja október 20.

 


Október 21.

Vasárnap

Missziós vasárnap

 

Képtalálat a következőre: „missziós vasárnap”

 

Menjetek el az egész világra; hirdessétek az evangéliumot minden népnek megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!