Sarlós Boldogasszony Plébánia

 

Ma 2018. 8. 18., szombat, Ilona napja van. Szent Tarziciusz

Hírmondó

 

 

Hírek a plébánia életéből

2018. július 15-22.

 

 

Évközi 12. vasárnap

B ÉV

EVANGÉLIUM Mk 6, 7-13

Az apostolok első szétküldésének nevelő célzata volt. Meg kellett tanulniuk, hogy Krisztus hatalommal rendelkezik, és terve megvalósul. De már a végső küldetés lényeges vonásai is felismerhetők. Ne keressenek támaszt földi javakban, pénzben és más eszközökben, hanem bízzák magukat Krisztus erejére. Első feladatuk legyen a szeretet gyakorlása, hiszen csak ezzel kelthetik fel az érdeklődést Isten országa iránt. Ahol nem fogadják be őket, ne vitatkozzanak, hanem menjenek tovább és biztosan találnak jóakaratú embereket.

Képtalálat a következőre: „jézus elküldi apostolait”

Abban az időben:
Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküdte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
Azután így folytatta: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.”
Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Plébánia hírei

 

 

Kiskanizsai templom

Figyeld a hirdetőtábla híreit!

 

Képtalálat a következőre: „elválasztó diszek”

Heti üzenet

  
Képtalálat a következőre: „irgalmasság vasárnapja”

Irgalmasságom minden emberre kiárad.

 

TISZTA FORRÁS

Képtalálat a következőre: „tiszta forrás”

 

 Csendes percek Istennel
Képtalálat a következőre: „csendes percek Istennel”

 

A plébániahivatal nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – Péntekig

(szerda kivételével)

Szombat

Vasárnap, ünnepnap, és szerda

Délelőtt

9-10 óra

 Zárva

Zárva

Délután

16-17 óra

Zárva

Zárva

Sürgős betegellátás bármikor!

Telefonszámok:

Nagy Vendel plébános

06 – 93/789 – 046

06-30/235-1973

dr. Páhy János ny. plébános

06-93/781-047

06 – 30/470-1916

 Képtalálat a következőre: „angyalok imák”

Az Eucharisztikus Kongresszus imája

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, 
hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 
Ámen.

 

  

Képtalálat a következőre: „imáról”

 Tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!

 


 

Kapcsolódó kép