Ma 2018. 10. 15., hétfő, Teréz napja van. Avilai (Nagy) Szent Teréz SZŰZ és egyháztanító - Emléknap

Hírmondó

 

 

 

Hírek a plébánia életéből

2018. október 14-21.

 

Évközi 28. vasárnap

B ÉV

EVANGÉLIUM Mk 10, 17-30

Az apostoli igehirdetés józanul megőrizte Jézus tanítását. Különbséget tett Isten akaratának teljesítése és az evangéliumi tanácsok követése között. Az Isten és az emberek iránti kötelességeinket, vagyis ,,a törvényt” kötelezően meg kell tartani, ez az üdvösség feltétele. Lehetnek azonban olyanok, akik többre éreznek hivatást, és Jézus áldozatos életét is követni akarják. Elsősorban nekik szól a felhívás, hogy vállalják a szeretet áldozatos gyakorlását. A teve és a tű foka mint keleti hasonlat viszont rámutat arra, hogy a földi javak mennyire le tudják kötni az ember érdeklődését, s akkor alig marad hely az örök igazságok számára.
 

 Kapcsolódó kép

Abban az időben:
Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ,*Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”
Ekkor az így válaszolt: ,,Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ,,Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!” Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.
Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: ,,Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: ,,Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: ,,Hát akkor ki üdvözülhet?” Jézus rájuk nézett és folytatta: ,,Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”
Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: ,,Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”
Jézus így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százasnyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

Plébánia hírei

 

Kiskanizsai templom

Böjtöljünk együtt családjainkért októberben: 1-31-ig!

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

Október  18-án, csütörtökön, egész napos szentségimádás van templomunkban. befjező ima 17.30-18.30-ig. 18.30-kor szentségeltétel.

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

 Október 18-án, csütörtökön, 9 – 9.30-ig Rózsafüzér imádságot tartunk.

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

Október 19-én este 6 órakor Ferences Imaest lesz a Közösségi Házban.

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

Ugyancsak 19-én, pénteken, este 7 órakor énekkari próbát tartunk.

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

Jövő vasárnap (október 21-én) Missziós vasárnap. Ezen a napon országos gyűjtés van a missziók javára.

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

Október 28-án a vasárnap esti szentmise után képviselőtestületi gyűlés lesz a plébánián.

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

Október 19-23 között Medjugorjei zarándoklat lesz.  Jelentkezni a BIBOR Centerben (II. emelet) vagy Császár Antalnénál lehet. Utazási költség 20 ezer forint + félpanziós ellátás 70 EU. Utazni érvényes személyigazolvánnyal lehet. A régi többlapos útlevél nem jó!

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

Várjuk a gyerekeket ministrálni valamint gyerekeket és felnőtteket felolvasásra!

Képtalálat a következőre: „sorelválasztó: csillag”

2019. decemberében zarándoklat indul Mexikóba a Quadalupei Szűzanya szentélyébe. Az utiköltség kb. 1500 Euró.

Képtalálat a következőre: „elválasztó diszek”

Heti üzenet

Kapcsolódó kép

 

TISZTA FORRÁS

Kapcsolódó kép

 

Kapcsolódó kép

Magyarország Nagyasszonya, édes jó anyánk!

Mennyből királyi székedből oh tekints le ránk.

*Üdvözlégy szép Szűz Mária: Jézus szent anyja!

Légy nekünk is édes anyánk, ne hagyj el soha!

A plébániahivatal nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – Péntekig

(szerda kivételével)

Szombat

Vasárnap, ünnepnap, és szerda

Délelőtt

9-10 óra

 Zárva

Zárva

Délután

16-17 óra

Zárva

Zárva

Sürgős betegellátás bármikor!

Telefonszámok:

Nagy Vendel plébános

06 – 93/789 – 046

06-30/235-1973

dr. Páhy János ny. plébános

06-93/781-047

06 – 30/470-1916

 Képtalálat a következőre: „angyalok imák”

Az Eucharisztikus Kongresszus imája

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldozó 
és az Oltáriszentségben
velünk levő Krisztust felismerjük 
és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, 
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. 
Adj bátorságot, 
hogy az ő erejét és örömét 
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje 
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése 
egész hívő közösségünk, 
fővárosunk, népünk, 
Európa és a világ 
lelki megújulására szolgáljon! 
Ámen.

 

  

Képtalálat a következőre: „imáról”

 Tartsd meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!

 


 

Képtalálat a következőre: „szükségem van rád - mondja jézus!”